A semmi magányos leányanyaként hordta üres méhének mélyén Terrát. Terra mély, álomtalan álomban ringott, teste arra várt, hogy lelke végre összekapcsolódjon szellemével, az értelem az érzelmekkel, s mikor megtörténik ez a csoda, anyagi formát öltve végre megmutathassa magát a kietlen világnak. Hosszú időnek kellett eltelnie, mire a végtelen, ezüstös csillagokkal kivert vásznon felragyogott végre az Élet legfényesebb oltalmazója, és elfoglalta helyét a világban, mely számára jött létre. Terra lenézett üres kezeire, majd fejét elfordítva végighordozta tekintetét birodalmán. A táj kietlen és kies vidékeit a négy őselem megragadhatatlan hatalma uralta, zabolátlan erejük korlátok nélkül tombolt. Az őstűz lángja mindent felperzselt, pusztává téve a vacogó ősföldet, kiűzve abból az addig kapzsin tartogatott nedvességet. Az őslég szelei kérlelhetetlenül hajszolták az ősvizek fehér fodros hullámait, haragos áradatokká ingerelve a békés óriást, mely üvöltve csapódott a szikláknak, gátat nem ismerve fullasztva magába mindent mi valaha megtermett. Terra szomorú volt a pusztítás láttán, melyet az őselemek okoztak, de bölcs, szelíd lelke kedvesen szólt hozzájuk. Megsimogatta a háborgó vizet, lecsillapította a pattogó tüzet, hagyta a szélnek hogy hajába bújjon, és hozzábújt a dacos földhöz. Az elemek elámultak a gyermek kedvességén. Nem ismertek addig mást, csak a tombolást, de most valami olyat tanultak, amit szavakkal nem lehetett megfogalmazni. Megfogadták hát hogy ameddig csak léteznek, tanulni fognak Terrától, mesterükké fogadják és parancsolójuknak ismerik el. Hogy ennek az eskünek nyoma legyen, mindegyikük egy kardot ajándékozott a hajadonnak, melybe saját erejüket kovácsolták.

A kardok saját akarattal, személyiséggel és egy élő formával is bírnak, melyet ha mesterük úgy akarja, felöltenek, és nekierednek a világnak hogy beteljesítsék Terra akaratát. Ebben az élő formában utódokat is képesek nemzeni, leszármazottaik pedig az istenségek szolgálatába szegődnek különféle tárgyak és élőlények alakjában.

A legenda szerint létezik egy ötödik kard is, mely szintén Terra birtokában van.

 

 

Glaeba – föld (rög)

Személyiség: Makacs, dacos, erőteljes, robosztus, hűséges.

Kinézetek:

 

 

Exsul – víz (hullámzó)

Személyiség: Nyughatatlan, szeszélyes, zárkózott, megfontolt beszédű.

Kinézetek:

 

 

Flamma – tűz (láng)

Személyiség: Heves, szenvedélyes, mély érzésű, nyitott, őszinte, szókimondó.

Kinézetek:

 

 

Aura – levegő (fuvallat)

Személyiség: Játékos, pimasz, sunyi, vidám, tréfás.

Kinézetek:

 

 

Gyermekeik:

Láng+Levegő=Fény és Árnyék (ikrek), Villám

Láng+Víz=Füst, Eső

Láng+Föld=Szén

Levegő+Víz=Pára, Felhő, Jég

Levegő+Föld=Homokvihar

Víz+Föld=Sár, Termőföld, Köd