Zuhanat köré telepedett Duat harmadik hercegsége, melyet fellegárny elfek laknak. Rokonaiktól eltérően ők nem léphetnek közvetlen napfényre, így felszínre sem, de az aláhulló, földszín által megszűrt fénysugarakat még kibírják. Csakis akkor képesek odafent megmaradni, ha éppen a Holdnővérek mosolyognak a terránokra. De miért is akarnának ők felmenni, ha Intera tökéletes otthonukul szolgál? Darluim házai sziklafalak oldalába, vagy magas lábakon álló alapokra épültek, nem véletlen. Sokan közülük ugyanis a bennük élő mágiának hála, uralják a szél elemet, és szabadon garázdálkodnak az alsó világi levegőben. Egyesek bestiákat szelidítenek, mások léghajókat építenek, és vannak, akik különféle mágikus tárgyakat készítenek. A legkiválóbb varázshasználók azonban elsajátították annak a módját, miképpen növesszenek szárnyakat. Emiatt Intera angyalainak is nevezik őket, pedig emlékezzünk, ők valójában elfek. 

 

Darluim lakói őrzik az Eryondale-i átjárót és a Zuhanat-hasadékrendszert is, de ahol nagy a szigor és súlyos a felelősség, ott a legsűrűbbek a hajszálvékony repedések is. Darluimban virágzik a csempészet, legyen szó tárgyi kereskedelemről, vagy akár terránokról.

,,Bolyongó, tétova lelkek, megrekedve, kik vágyják a napfényt, de rettegnek elhagyni a mélységet… Ó, mondjátok leltek e nyugalomra valaha?” – kérdi egy megmohosodott kötet szárazon porló oldalain az ismeretlen író.

 

Az Elveszettek erdeje éppen ezeknek a szerencsétleneknek szolgál menedékül. Olyanoknak, akiket elüldöztek a földszínről, de visszavágynak a Napfivérek mosolyának fényébe, vagy olyanoknak, akik felfelé törnének, a mélységtől menekülnének, ám nem bírják a felszíni világ fényének erejét. Az erdő közepén megkövült szárnyas lény lámpásában mindig ég a tűz, irányt mutatva azoknak, akik egy háborítatlan helyre vágynak. Elé térdelve oltalomért rebeghetnek a maradni vágyók. 

Aki ezen fák közt keres menedéket, jobb ha tudja, hogy itt nincs helye a gyarló terrán vágyaknak. A levegő hűvös, megnyugtató illatát lélegezve a lélek ugyan megnyugszik, de vele együtt a test is átalakul. Egészen addig, míg már nem is vágyik el. Itt kíván élni, levetkőzve minden más hajtóerőt, egy tiszta, ártatlan lénnyé szellemülve át. Az erdő teli van szarvasvadakkal. Fenséges, békés, tisztaszívű erdei gyermekekkel. Remélem, érted az összefüggést.

Duat három hercegségének egyike, az teriani emberek utolsó városa interában. Innen mélyebben már csak vegyeslakosságú települések, vagy olyan helyek vannak, melyeken embernek keresnivalója nincs, félnivalója annál több. A bátor szívet és az erős kezet persze sehol sem vetik meg, a tiszteletet ki lehet vívni, ám ez csak keveseknek adatik meg. A többieknek pedig itt ez a csodaszép, vízesések ölelésében épült város. Tornyai hetykén emelik fejüket a gyéren beszűrődő napsugarak csóvái közé, melyeknek fényét a tajtékos habok verik vissza, felerősítve világosságukat. Ennek köszönhetően Henerock fényárban úszni látszik, barátságos körülményeket teremtve lakosai számára. Az itt élő emberek persze kissé különböznek felszíni társaiktól. Bőrük jóval világosabb, mármár szürkés árnyalatot ölt, természetük hallgatag, megfontolt. Keményen védik hercegségük határait, ennek érdekében falakat emeltek körbe a hegyek gerincén. Másik oldalról az Abysee-tenger északi fele védi őket. A henerockiak feladata felügyelni a Catrosi-alagutat, összefogva Carteriával. Itt ritka a többi fajjal való ellenségeskedés, ennek ellenére ők állítják ki Terian legjobb, emberekből álló zsoldos csapatait. Aki őket fogadja fel, egész biztosan elgondolkodik azon, hogy az emberi faj nem is olyan gyenge más, természetfeletti hatalmat birtokló terránnal szemben.

A Zuhanat-hasadékrendszer, vagy röviden csak Zuhanat, egy hosszan húzódó, soha be nem gyógyuló sebhely Duat földjén. Olyan mély, hogy alján már Elysium fényei csillannak meg, így a hasadék mentén rendszeresek az őrjáratok. Akit mégis arra szorít a szükség, hogy ne a két törvényes járatot használja a tartományok közti közlekedésre, de nem vállalja az örvények fullasztó ölelését, annak ez az egy választási lehetősége van. Ha jó bestiaszelidítő, akkor megcsíphet egy repülő vadat, ami leviszi az alsóbb szintre, de vannak errefelé jobb-rosszabb révészek is, akik légi ladikjaikkal lavíroznak a szeszélyes szelek közt.

 

A Duellin Akadémia méltán lehet a janerai Vasrózsa Akadémia párja. Testvériskolák, s riválisok egyben. Azok a terránok, akik nem kívánnak Földszínen tanulni, ha elsőrangú kiképzést szeretnének, ide jelentkeznek. Az akadémiaváros határait szigorúan őrzik, hogy zavartalanul folyhasson az oktatás. A lélegzetelállító, fekete sziklákba vájt, magenta és ibolya színnel ragyogó fények vannak kikben balsejtelmet ébresztenek, másokat megnyugtatnak. Akik szerencsések, ők az első megérzésre hallgatnak, és nem hagyják nyugodni ösztöneiket. A város ugyanis régen egy szentély volt, melynek falai közt a shirakaarok tisztelték a sötét isteneket. A falak még mindig emlékeznek, a kövek pedig hideg, rendíthetetlen hűséggel tartoznak az ősi szokásoknak. Jobb nem bolygatni hát itt a vallási hovatartozást. Azt sem érdemes hangoztatni, ha valaki nem tisztel egy istent sem. Sosem lehet tudni, mivel sérthető meg egy önérzetes shirakaar.

Karutoor magába foglalja a déli síkságot, az erdőt, és a hegylábnál elterülő magasrengeteget, és a rengeteg csupaszodó törzseire épített házakat. Az itt élő félnomád törzsek Intera legkiválóbb bestialovasai, akik bátran megmérkőznek bármely földszíni lovassal.

 

A falu alapításának kezdetén a zerioni démonoknak nem tetszett, hogy egy független, vegyeslakosságú népség költözik a hegy túloldalára. Folyamatosan zaklatták a nomádokat, akik nem engedtek a követeléseiknek. A terület jól védhetőnek bizonyult, de Zerionnal szemben hosszútávon nem maradhattak felül. Vezetőjük ezért tárgyalásokhoz folyamodott. Az akkori démon herceg fölényesen legyintett:

 

– Nem érdekel, hova mentek, de a föld Zerionhoz tartozik, nem telepedhettek le rajta! – mondta.

 

A vezér erre elmosolyodott, biccentett, és távozott. Pár hét múlva kémei meghozták a hírt, miszerint a nomádok nem szedték a sátorfájukat, hanem a fákra építették őket. Mikor a herceg számon kérte a vezért, az kurtán rótt betűkkel üzente meg:

 

– A föld Zerioné, és nem engedted hogy házainkat építsük rá. De a fákról nem szóltál, így a magasrengeteg a miénk.

 

A herceg olyan dühös lett, hogy agyvérzést kapott, és fél évig nyomta az ágyat, mielőtt tanácsadói kérésére jóváhagyta a nomádok letelepedését.

Intera első szintjének északi síkságának kicsiny medencéjét barbár törzsek lakják. Guudorben annyit tesz: a lélek tüze. Vad népük családjai különféle fajok keveredése, itt az válik családfővé, aki valóban kiérdemli. Asszonnyá pedig az lesz, akit kiválasztanak, majd azzá tesznek. Ez a kicsiny üst a keverék fajok olvasztótégelye. Nem néznek sem kort, sem más szempontot, lehet akár sárkányfatty vagy a legnemesebb terrán szerzet. A szerelmet itt nem veszik figyelembe, megszoksz, vagy megszöksz… De általában megszokni és megszeretni csak döntés kérdése. 

Az itteni népek nem tartoznak hűséggel senki felé, csak maguknak, így aki barátságukat akarja elnyerni, először érdemes családi kötelékbe kerülnie velük.

Az interai Duat tartomány egyik központi városa, a közepén egy épülettel, melynek a híre még földszínre is eljutott. Ez a békésnek látszó, ám emberek számára annál veszélyesebb város ugyanis sötét titkokat rejt falai közt. A város és a környék démoni lakossága végtelenül tiszteli ezt a helyet, mert a város központi templomának nagytermében őriznek egy mitikus, mindenki által félt ereklyét. Egy halállistát.

Ezt a legendásan ritka, misztikumokba burkolt bőr tekercset, melyre a legenda szerint Cartus saját kezűleg írta fel egytől-egyig a pontokat. A lista tartalmát, miszerint „két tojás, egy zacskó liszt, egy kiló cukor, egy liter tej…” teológusok és médiumok milliói próbálták megfejteni… Mindhiába.

Zerion városa, az erekjéktől és a szakrális központ léttől függetlenül egy meglehetősen nyugodt mindennapokat élő, átlagosnak mondható nagyváros, ahol a három, duati herceg egyikének, a démonherceg székhelye található. A duati démonokról tudni kell, hogy egész emberiek, sokuk minden megerőltetés nélkül a felszínen is képes járni. Valójában a legtöbb felszínen megforduló démon duati…

A város körüli hegyláncba a terület egykori vezetőinek óriási szobor másait intera legnagyobb művészei faragták be. A szobrok állítólag halálukat örökítik meg.