Szent iratok:

Elveszett, tiltott iratoknak számítanak, így alig találni belőlük pár bekezdésnyi értelmezhető szöveget. Az írások nagy része olyan jelekkel, olyan nyelven íródott, melyeket megfejteni gyakran egy emberöltőnyi élet szükségeltetik.

Hitvallás:

Megtűrt vallás.

Eszméik szerint Terian valódi jogos istenei a régi korok sötét istenségei. Sötét vallásnak is nevezik, vagy a Suttogott Árnyak Egyházának. A jelenkori istenek csak gyermekek, bábok a terránok kezében, akik az óhajaik szerint jöttek létre, ezért kimondják, hogy a tisztelet annak jár akinek nem kell külön kiérdemelnie, hanem ezzel az előjoggal született. Isteneik nem a tiszteleti tárgyakból és szertartásokból nyerik erejüket, hanem magából Terian létesszenciájából jöttek létre, tehát egyek a világgal. Emiatt nincs szükségük sem áldozatokra, sem más hódolati kegytárgyakra ahhoz hogy megtartsák erejüket, őket a nyers elemi élet alkotja, ami ősidőktől fogva átjár mindent és mindenkit. A shirakaarok szemtől szemben nem konfrontálódnak más vallások képviselőivel és követőivel, de szemrebbenés nélkül végeznek ki bárkit isteneik nevében ha úgy vélik, az megsértette őket, felajánlva lelküket ezzel a sötét isteneknek. Nincs róla pontos adat, hogy hány sötét isten létezett, feltételezések szerint azonban minden kontinenst egy isten uralt, mint teljhatalmú birtokos. Úgy hiszik, hogy aki meghalt, annak lelke és tudása egy sötét isten kezébe száll, aki dönt hogy bekebelezi az életet, vagy visszaereszti a körforgásba. Hogy az isten miként ítél, a felfalás a végső megnyugvás vagy épp büntetés, arról egyházon belül megoszlanak a vélemények.

Kultusz és gyakorlatok:

Sok követő szívesen zarándokol el a különféle egykori tiszteleti helyekre. Vannak akik letelepednek az ősi romok közt, új civilizációt építve ki, mások aztán visszatérnek saját életükhöz. Ahol megsejtik egy sötét isten felbukkanását, a hívek oda gyakrabban látogatnak el, hátha részesülhetnek abban a kegyben, hogy akárcsak megpillanthatják az istenüket. Gyakori az étel, vér, és életáldozat oltáraikon, de elfogadnak különféle elemi felajánlásokat is, mint a tűz, víz, föld és levegő, ugyanis a négy őselem karddá kovácsolásával Terra ellopta ezeket az ősi istenektől.

Felépítés és hierarchia:

A megalakult közösségeknek mindig vannak vezetőik, akiket maguk választanak meg különféle érdemek alapján, melyek csoportonként eltérőek lehetnek. Ha valaki azt állítja, hogy látott egy sötét istent, netán beszélt is vele, akkor az már önmagában feljogosítja az illetőt a vezetői szerepre. Ha kiderül, hogy a vezető egy imposztor vagy szélhámos, a hívek tárgyalás nélkül feláldozzák.

Aranyszabály:

,,Az Új Isteneknek áldozni annyit ér, mint lepkefingot kergetni a virágos mezőn.”

Szent iratok:

Minden feljegyzést, mely a Rémuralomról szól, szentnek tekintenek.

Hitvallás:

Vannak olyan terránok, akik szerint a jövőt a Rémuralom jelenti. Időszakos felbukkanásukat annak tulajdonítják, hogy felkészítik a világot végső eljövetelükre, illetve felmérik, megérett e már Terian arra, hogy átvegyék fölötte a hatalmat. Minden alkalom amikor felbukkannak, nyomot hagy a szobrok formájában, mely emlékezteti a terránokat arra, hogy Terra nem teljhatalmú istennő, és az őt körülvevő, imákból született istenek sem alkalmasak arra, hogy uralkodóikként fölöttük álljanak. A Rémuralom alakjaira mint abszolút hatalmat képviselő entitásokra tekintenek, akiknek áldása a hús testtől megszabadító erő. A szobrok formájában megőrzik a fiatalságot, és az adott pillanat minden érzését. Csak a kiválasztottak válnak szobrokká, és akkor szabadítják fel a varázs alól őket, ha átvették Terian fölött a hatalmat. Akkor minden lepel lehull, az álarcok összetörnek, és minden értelmes lélek rádöbben arra, hogy micsoda elnyomás alatt éltek addig, milyen birka mód vezették őket.

Kultusz és gyakorlatok:

Szokásuk begyűjteni a Rémuralom átka alá vont szobrokat, mint a leendő világ örököseit. Rejtett módon szervezkednek, próbálnak más terránokat megtéríteni különféle jól hangzó érvekkel és tudományosnak látszó bizonyítékokkal. Legfőbb kutatási területük a portálépítés. A vezetőik szentül hiszik, hogy a Rémuralom felé akkor tudnak bizonyítani, ha képesek lesznek eljutni hozzájuk. A portálnyitás módszerének kutatása mellett számos sötét praktikát és fekete mágiát gyakorolnak, szerintük ugyanis ez a Rémuralom elérésének módja. Előszeretettel kísérleteznek azzal, miként tudnak ők is szoborrá változtatni terránokat.

Felépítés és hierarchia:

Egy egyházfő kezében futnak össze a szálak, kiléte mindig titok. Mágia, és küldöncök útján kommunikál a rémpapokkal, vagy másnéven raronokkal. A raronok munkálkodnak a szertartásokon, és folytatják kísérleteiket, kutatásaikat, ők végzik a feljegyzéseket. Alattuk az urkinek állnak, akik a terránokkal elvegyülve szerzik az egyház új tagjait, vagy épp a kísérleti alanyokat. Minden urkin testébe egy rúnát vésnek, amely biztosítja hogy ha elfogják, ne tudjon egy szót se szólni tevékenységeikről. Ha a rúnát megpróbálják eltávolítani, vagy feloldani, az urkin meghal. 

Hitvallás:

A vallás tanai szerint mindenkiben két oroszlán lakozik. Nem hisznek a jó és a rossz létezésében, szerintük az életben a sors fonala határozza meg azt, hogy kinek miként alakul az útja. A két oroszlán a folyamatos küzdelmet, a harcot jelképezi az életért a halál ellen, ők az elmúlás fenevadai. Egyikük a testet, másikuk a lelket igyekszik felfalni. Fogaik közt a sors vörös életfonala tekereg és feszül. Az egyén élete során mindkettő egyre gyengül, míg egyikük el nem veszti az egyensúlyt. Ekkor a fonal meglazul, amikor pedig lehull az agyarakról, az életnek vége szakad. 

Kultusz és gyakorlatok:

Nincsenek külön tiszteleti módjaik, az élet védelmén túl. Tartózkodnak az öléstől, legyen az terrán, állat vagy bestia, nehogy ők legyenek azok akik idejekorán elvágják valaki életfonalát. Sokan közülük vegánok, de a szélsőségesek megpróbálkoztak már fényevéssel is.

Felépítés és hierarchia:

A tanok hirdetői hétköznapi terránok. Az egyház tagjai nem főállású vallási vezetők, lehetnek kovácsok, ügyvédek, bérgyilkosok, vagy szolgálók is. A vállalt munka nem befolyásolja az egyházon belüli pozíciót, ami sokszor el is lényegtelenül, csak egy névleges kinevezés. Az aktuális “pásztor”, vagyis astoru a tanító, hétköznapi intésekkel szolgál.

Aranyszabály:

,,Éld az életedet úgy, hogy mikor fonalad lehull, megelégedéssel állhass a fenevadaid elé.”

Szent iratok:

Nincsenek, történeteiket és tanaikat szájhagyomány útján örökítik az utókorra. Az iratok amiket készítenek vagy birtokolnak a különféle gyakorlatok gyűjteményei.

Hitvallás:

A vallás követői a természet mindent átható erejében hisznek. A terrán fajokat csupán úgy szemlélik, mint a világ őrzőit, akiknek felelőssége hogy megtartsák azt az egyensúlyt melyet kaptak. A ragadozónak joga, lételeme a vadászat, a préda sorsa pedig hogy táplálékul szolgáljon. A múlt a tanítómester, a jelen az aktuális próba amiben lehetőség van változtatni az addig megtett úton, a jövő pedig féltve őrzött kincs. Legnagyobb erény ha valaki féltve őrzi a természet ajándékait, és amit elvett, azt vissza is adja vagy megfelelően kompenzálja. Mindent pártolnak, ami a természetes rend szerint való, és elvetik azt, ami ezt a rendet meghazudtolja. Egy olyan világban mint Terian, ahol jelen van a mágia és a természetfeletti is ez egy igen megosztó terület, így sok kisebb csoportra, szektára szakadtak. Akadnak köztük radikális csontimádók (halálhívek), békés flóratisztelők (a növényvilág védelmezői). Az életre mint körforgásra tekintenek, amiben megszületünk, élünk, elporladunk. A szellem kiválik a por testből, és tanítóvá válik ameddig ki nem érdemli, hogy újra testbe szülessen, a következő életet azonban semmilyen tettel nem lehet befolyásolni. 

Kultusz és gyakorlatok:

Bevett szokás a csontjóslás és a kavicsvetés, melyeken keresztül a jövőt fürkészi a szellemi vezető. A vezetők szoros kapcsolatot ápolnak a szellemvilággal is, hiszen ők a múltunk legjobb tanítómesterei is. Gyakori a szeánszokon a szellemidézés. Közülük kerülnek ki a legerősebb démonvadászok, és a legügyesebb természetgyógyászok. Kórházakat üzemeltetnek, vadászcéheket támogatnak vagy üzemeltetnek, de az anyagi dolgokba ritkán folynak bele, inkább a cserekereskedelmet részesítik előnyben.

Felépítés és hierarchia:

Sok druida, sámán tartozik ehhez a valláshoz gyakorlatai alapján akkor is, ha nem vallja magát egyháztagnak. Nemzettől és népcsoporttól, fajtól függ hogy vannak e alacsonyabb rangú tanítók, és felsőbb hatalmú szellemi vezetők. Általában az uralkodók mellett álló, hatalommal bíró tanácsadók a vallási előljárók is.

Aranyszabály:

,,Add meg a természetnek, ami megilleti! Ha nem teszed, lassan, de biztosan fogja visszavenni, fájdalmas módon kisajátítva jussát.”

Szent iratok:

Nincs kifejezetten olyan gyűjtemény mely tanaikat tartalmazná. Minden könyvet egyformán óvnak, gondoznak, még azokat is, melyek más vallások részeit képezik. Ezeket úgy kezelik, mint nagyszerű alapot a többi terrán megértéséhez.

Hitvallás:

Elsősorban nem isteneket, hanem magát a Tudást istenítik, így bajos őket hagyományos értelemben vett vallási felekezetnek nevezni. Sokan nem ismerik el Terrát és a többi istent mint felsőbb hatalmat, abban hisznek amit látnak, amit pedig már láttak és tapasztaltak, az nem lehet isteni eredetű. Mivel mindennek magyarázata van, ezért nem ismerik el a csodák létezését sem, mindenben az ok-okozatot kutatják. A vak hitet elítélik, terránok elleni bűnnek tartják, de megtűrik a hívőket úgy, mint szükséges bárányokat akiket teregletni kell, nehogy a szakadékba fussanak istenük hajszolása közben.

Kultusz és gyakorlatok:

Köreikben a könyvkultusz dívik, mondhatni, hogy “istenük” az írott tudás. Fontos részei ezért Teriannak, mert sok felfedezést és találmányt nekik köszönhet a világ. Életük jelentős hányadát teszi ki a tanulás, és önmaguk tökéletesítése.

Aranyszabály:

,,Legyetek bölcsek mint a baglyok, és ravaszak, mint a rókák!”

Szent iratok:

Csillagdalok – neves művészek alkotásai, melyeket a csillagok ihlettek

Napsugár szentenciák – a terránok mindennapi életére vonatkozó tanácsokat tartalmazzák

A Hold dícséretei – versek és dalok, amelyek a Holdnővérekhez szólnak

Hitvallás:

  Isteneik a Napfivérek, a Holdnővérek, és Laira. 

Nekik köszönhető, hogy Terianra sosem borul teljes sötétség, ezért ők a valódi hősök akik távoltartják a sötétség teremtményeit. Nélkülük nem lenne meleg sem, Terian egészére kiterjednek Fagyföldek hatalma. Hitük szerint haláluk után nem csillag lesz lelkükből, hanem épp ellenkezőleg, Laira az elmúlás pillanatában elvágja csillaguk zsinórját amellyel az az égbolthoz volt kötve. Szerintük aki éjjel huny el, az holdsugárrá, aki pedig nappal, az napsugárrá válik. Eszközzé válnak az istenek kezében, melyek ha beteljesítették küldetésüket, csak akkor térnek meg a túlvilágra. 

 Erénynek számít a szentenciák betartása, a rituálékon való részvétel, a zarándoklat és az isteni útmutatások követése. 

Kultusz és gyakorlatok:

  Az erényes égimádó nem feledi el köszönteni isteneit legyen az üdvözlés vagy búcsúzás. Időszakosan ajánlott a böjt, amikor a hívő azzal tölti napjait, hogy megfürdeti arcát az égitestek fényében, és arra törekszik, hogy átszellemülve minél többet tehessen abból testének részévé. 

  A Napimádók gyakorta zarándokolnak a magas hegyek közé épített szentélyekbe, hogy füstáldozatot mutathassanak be a Napfivéreknek. A Holdnővérek papjai és papnői önmegtartóztatási vagy szüzességi fogadalmat tesznek, Laira szentélyeiben pedig némaságot esküdnek, egyetlen nap, az Éjtükör ünnep kivételével.

Egyes népek és fajok kultuszai eltérőek lehetnek. Van ahol a termékenységet befolyásolják a rítusok, máshol a mágiát vagy a képességeket. 

Felépítés és hierarchia:

Valójában pontosabb kifejezés lenne az “Égistenek Imádóinak Egyháza”, de túl hosszú volt. Az Égimádók nem mindig imádják mindegyik égitestet. Jobbára három nagyobb felekezetre bonthatóak, amelyek átjárhatóak. Sorin Algor és Sorin Arden tisztelői pedig még több kisebb felekezettel, szektával bírnak, helyenként Ragwynn, a tűz istenének tisztelete is társul mellé.

Részletek:

,,Bármi emészti lelked, legyen az öröm vagy bánat, nézz fel az égre: onnan jön igaz s tiszta fény, amely megnyugtatja szívedet.” (Napsugár szentenciák)

 

,,Szemednek pillantása

Messze révedő gyönyör;

Nyáréji csillag.” (Csillagdalok)

Szent iratok:

Terra Aforizmái – az élet és a bölcsesség istennőjének tanításait tartalmazza

Terian Istenek Dalai – minden valaha megírt, dicsőítésre szánt vers és dal összegyűjtött és kiadott formája. Több vaskos kötetből áll, amelyek folyamatosan gyarapodnak.

Terrán Istentörténetek – az istenek történeteit és tetteit, kijelentéseit tartalmazza, szintén egy többkötetes gyűjtemény

Hitvallás:

A terrán vallás minden teriani isten létezését hiszi és elismeri. Nem követel meg egy adott tiszteleti formát, hiszen az összes istennek megfelelni lehetetlen, így a jó lelkiismeretre bízza az imákat és a szentélylátogatások, egyéb tiszteleti módok gyakorlását is. Lehetséges az is, hogy a terrán valláshoz tartozó terrán (nem összekevendő a vallás, és a “terrán polgár” megnevezés, attól hogy valaki terrán, nem biztos hogy vallásos is!) nem gyakorolja semmilyen módon hitét.

  Alapvető tanaik közé tartozik egymás életének tisztelete, és a tisztességes harc biztosítása. Méltóságos bánásmódot követel az ellenféllel szemben is, különben Terra, a mindenek fölött álló főistennő száműzheti a lelket Terianról akár átmenetileg, akár véglegesen, kiszolgáltatva azt a Rémuralom hatalmának. Terra egy személyben maga Terian, ugyanakkor a világ teremtője, éltetője, és védelmezője.

Főbenjáró bűnnek számít a lopás. Nem a tolvajlás, vagy az anyagi javak eltulajdonítás, még csak nem is a lélek elrablása, hanem az orvul szerzett szellemi kincsek saját alkotásként történő beállítása. Az idegen tollakkal való ékeskedés mindennél súlyosabb, örök és engesztelhetetlen büntetést von maga után.

Egymás segítése azonban, és Terian világának gazdagítása, az abban való bölcs élet elnyeri jutalmát ahogyan azt a terrán szeretné. 

Kultusz és gyakorlatok:

Minden istennek megvan a maga sajátos ábrázolási formája, jelképe, legtöbbjüknek templomaik, szentélyeik is vannak. A terrán valláshoz nem tartozik saját tiszteleti rendszer.

Felépítés és hierarchia:

  Terian legfőbb, és legnagyobb, legősibb vallása. Ebből származik az összes többi vallás, amely Terian isteneit tiszteli. Mivel nem rendelkezik saját tiszteleti rendszerrel, így önálló egyháza sincs, vallási vezetőik adott istenhez kapcsolódnak.

Aranyszabály:

,,Csak akkorát harapj, amekkorát az állkapcsod bír.”