A művészetek istene

 

Család, kapcsolatok:

Egyetlen igaz szerelme maga az alkotás öröme. Bárki szolgálhat múzsájául, s ameddig az alkotó-múzsa kapcsolat fennáll, rajongással fordul az illető felé. Hűséget és mély szerelmet azonban nem érdemes várni, ahogyan változik hogy épp milyen eszközt tart kezében, úgy váltogatja ihletalanyait is. Rebesgetik hogy titokban rajong Laira, a csillagok és az idő istennője iránt, de a pletykának nincs komoly alapja.

 

 

Története:

  A művészlét mostohán bánt a terránokkal. Akadnak tehetségek, kiket a névtelenség süllyesztője nyel el egy életre, és vannak akiket a jó kapcsolatok emelnek ki nem érdemelt piedesztára, vagy épp egyetlen mű hozott számukra élethosszig tartó hírnevet. A múzsák azonban szeszélyesek. Hol felbukkannak, hol eltűnnek, egyszer heves csókkal illetik a művész ajkait, máskor egy gyengéd cirógatást követően hidegen elfordulnak. A terrán pedig csak kétségbeesetten kap a jelenés után, ujjai hiába nyúlnak ki a délibáb felé, azt soha el nem érheti. Szükség volt hát egy istenre, aki ezeket a csalfa leányokat maga köré gyűjti, s kicsit rendbe szedi. A művész lélek azonban gyakran megmagyarázhatatlanul makacs és szeszélyes. Egy istenhez imádkozni, miközben saját alkotását akarja elkészíteni, lelkének legrejtettebb, legmélyebb rétegeit megmutatni, nehéz. Ott él a kétely, hogy ami vászonra kerül, vagy dallammá formálódik, nem is a saját akarata szerint kel életre, hanem valami felsőbb hatalom munkája által. Ennek köszönhetően Karel sokáig váratott magára, míg életre kelt az imákból.

  Az isten végignézett Terianon. Látta a világ szépségét, de kritikus szemmel mustrált minden egyes szegletet. Tükröt mutatott ezzel a világ minden művészének, kik a maguk tökéletességét hajszolják, és nem képesek megpihenni alkotásuk fölött. Örök elégedetlenség kételyével súlytotta hát az érzékeny lelkeket, és csak az erős jellemeket ajándékozta meg a magabiztossággal. Akiket megajándékozott, azok művei pedig életre keltek. A zene könnyeket fakasztott, a festett, rajzolt képek megérintették a lelket, a szobrok lélegezni, érezni látszottak, a harcművészet egyszerre a veszélyforrásból a csodálat tárgyává vált. Új művészeti ágak születtek, mint a tánc, költészet, építészet, virágrendezés, színművészet, a mozgókép alapjai… Bármi, amit a terránok szenvedéllyel, saját érzéseik kifejezésére használnak fel és azt alapossággal, szorgalommal vagy szenvedéllyel űzik, válhat művészetté. A séf által összeállított alapanyagok éppúgy válnak a művészet eszközeivé egy csodás ízkombinációban, mint ahogyan a parfümőr megalkotja a hangulat és az alkalom legkifejezőbb illatát.

  Karelnek azonban nem csak az volt a feladata hogy segítse a terránok önkifejezését. A múzsák, ezek a megragadhatatlan lények, melyeket sok más néven is ismerhetnek, addig kedvük szerint szegődtek egy alkotó mellé, gyakran akár a halálba hajszolva őket negédes csáberejükkel. A művészet istene egytől egyig a hírnökeivé tette őket, de nem úgy ahogyan más istenségek. Karel nem közölte szavait vagy akaratát, egész egyszerűen ha egy művész elnyerte tetszését, múzsát küldött mellé, ha pedig elvesztette kegyét, akkor visszahívta mellőle.

 

 

Tisztelete:

  A művészek előszeretettel látogatják templomait, amelyek minden istenéi közül a legszínesebbek és legdíszesebbek. Aki tiszteletét teszi templomában, általában valamilyen felajánlást visz magával, legtöbbször pénzbelit. Elvégre minden műalkotás egyben befektetés is, ám bizony megesik, hogy az isten nem honorálja az adományt múzsáinak érintésével. Ezért is szegény a legtöbb művész mielőtt befutna, ráadásul az alapanyagok, eszközök ára is igen borsos. Ahol nincs Karelnek temploma, ott a kereskedők szedik meg magukat, portékáik többszörösébe kerülhetnek azoknak, amelyek szentély közelében kaphatóak. Egészen egyszerű erre a magyarázat: a kereskedő elmegy a szentélyhez, megveszi az eszközt, és “helybe” hozzák az árut. Érthető, hogy ha meg kell fizetni amit ér, nem igaz?

  Karel papjai mind művészek és művésznők, akik lemondtak a hírnévről és a gazdagságról. Vannak köztük utazó szerzetesek és apácák akik tanítanak, kritikát osztanak kérve vagy kéretlenül, és vannak akik a templomokban, szentélyekben szolgálnak. Karelnek saját iskolát is szenteltek, ahová nagyon nehéz bejutni, de még nehezebb bent maradni. A diákokat nem (csak) pénz alapján veszik fel, és sajnos sokszor nem is a tehetség a mérvadó, hanem az akarat. Akiben azonban e három előny egyesül, nem kell félnie, kijárja Karel iskoláját.

 

 

Megjelenése, jelképei:

Karelt vonzó nőként vagy férfiként ábrázolják, aki állandóan valami alkotási folyamatban van. Ontja magából a remekműveket, kreativitása határtalan. Mégsem gyakori hogy megjelenítik, maguk az alkotások azok amelyek tükrözik az istent.

 

 

Familiáris, hírnök:

Múzsák: Meghatározhatatlan nemű és korú teremtmények, kik egyidősek magukkal a művészetekkel. Alakjuk megragadhatatlan, mint az éjszakai gyémántfényű csillagokkal kivarrt égbolt végtelen káprázata. Ha mégis testet öltenek, olyan alakot vesznek fel mely leginkább inspirálja a művészt. Lehetnek férfivá, nővé, gyermekké, felnőtté vagy időssé, de állati alakba is bújhatnak, vagy egy természeti jelenség képében hozzák az ihletet. Egyvalamitől azonban óvakodni kell: a múzsa ha testet öltött, csókja halálos veszélyt rejt. Ajkuk érintése delíriumos függőséget vált ki. A művész ezután megeshet hogy nem akar enni, inni, elhanyagolja családját, barátait, elzárkózik a világtól és csak az alkotásnak él. Ez utóbbival még nem is lenne semmi gond, ha nem fordulna át önpusztításba a remeteség.

 

 

Ünnepek:

Karel követői számára minden nap ünnep, amelyet alkotással tölthetnek. Ha elkészültek egy művel, a befutott művészek partit tartanak ahol bemutathatják az alkotást.

Ezer Művészet Napja: egy kora unamei (őszi) napon tartják, amikor a legjobbak a fényviszonyok. A fesztiválon részt vesz számtalan neves művész, feltörekvő lelkes amatőr, és laikusok is. A terránoknak lehetőségük nyílik ilyenkor kipróbálni magukat különféle művészeti ágakban, új technikákat tanulhatnak, és ismeretségeket köthetnek. Sok mecénás is látogatja a fesztivált, így nem érdemes lemaradni róla, ha valaki karriert akar csinálni. (Az ünnep menete szabadon kidolgozható.)