Szent iratok:

Csillagdalok – neves művészek alkotásai, melyeket a csillagok ihlettek

Napsugár szentenciák – a terránok mindennapi életére vonatkozó tanácsokat tartalmazzák

A Hold dícséretei – versek és dalok, amelyek a Holdnővérekhez szólnak

Hitvallás:

  Isteneik a Napfivérek, a Holdnővérek, és Laira. 

Nekik köszönhető, hogy Terianra sosem borul teljes sötétség, ezért ők a valódi hősök akik távoltartják a sötétség teremtményeit. Nélkülük nem lenne meleg sem, Terian egészére kiterjednek Fagyföldek hatalma. Hitük szerint haláluk után nem csillag lesz lelkükből, hanem épp ellenkezőleg, Laira az elmúlás pillanatában elvágja csillaguk zsinórját amellyel az az égbolthoz volt kötve. Szerintük aki éjjel huny el, az holdsugárrá, aki pedig nappal, az napsugárrá válik. Eszközzé válnak az istenek kezében, melyek ha beteljesítették küldetésüket, csak akkor térnek meg a túlvilágra. 

 Erénynek számít a szentenciák betartása, a rituálékon való részvétel, a zarándoklat és az isteni útmutatások követése. 

Kultusz és gyakorlatok:

  Az erényes égimádó nem feledi el köszönteni isteneit legyen az üdvözlés vagy búcsúzás. Időszakosan ajánlott a böjt, amikor a hívő azzal tölti napjait, hogy megfürdeti arcát az égitestek fényében, és arra törekszik, hogy átszellemülve minél többet tehessen abból testének részévé. 

  A Napimádók gyakorta zarándokolnak a magas hegyek közé épített szentélyekbe, hogy füstáldozatot mutathassanak be a Napfivéreknek. A Holdnővérek papjai és papnői önmegtartóztatási vagy szüzességi fogadalmat tesznek, Laira szentélyeiben pedig némaságot esküdnek, egyetlen nap, az Éjtükör ünnep kivételével.

Egyes népek és fajok kultuszai eltérőek lehetnek. Van ahol a termékenységet befolyásolják a rítusok, máshol a mágiát vagy a képességeket. 

Felépítés és hierarchia:

Valójában pontosabb kifejezés lenne az “Égistenek Imádóinak Egyháza”, de túl hosszú volt. Az Égimádók nem mindig imádják mindegyik égitestet. Jobbára három nagyobb felekezetre bonthatóak, amelyek átjárhatóak. Sorin Algor és Sorin Arden tisztelői pedig még több kisebb felekezettel, szektával bírnak, helyenként Ragwynn, a tűz istenének tisztelete is társul mellé.

Részletek:

,,Bármi emészti lelked, legyen az öröm vagy bánat, nézz fel az égre: onnan jön igaz s tiszta fény, amely megnyugtatja szívedet.” (Napsugár szentenciák)

 

,,Szemednek pillantása

Messze révedő gyönyör;

Nyáréji csillag.” (Csillagdalok)