Szent iratok:

Elveszett, tiltott iratoknak számítanak, így alig találni belőlük pár bekezdésnyi értelmezhető szöveget. Az írások nagy része olyan jelekkel, olyan nyelven íródott, melyeket megfejteni gyakran egy emberöltőnyi élet szükségeltetik.

Hitvallás:

Megtűrt vallás.

Eszméik szerint Terian valódi jogos istenei a régi korok sötét istenségei. Sötét vallásnak is nevezik, vagy a Suttogott Árnyak Egyházának. A jelenkori istenek csak gyermekek, bábok a terránok kezében, akik az óhajaik szerint jöttek létre, ezért kimondják, hogy a tisztelet annak jár akinek nem kell külön kiérdemelnie, hanem ezzel az előjoggal született. Isteneik nem a tiszteleti tárgyakból és szertartásokból nyerik erejüket, hanem magából Terian létesszenciájából jöttek létre, tehát egyek a világgal. Emiatt nincs szükségük sem áldozatokra, sem más hódolati kegytárgyakra ahhoz hogy megtartsák erejüket, őket a nyers elemi élet alkotja, ami ősidőktől fogva átjár mindent és mindenkit. A shirakaarok szemtől szemben nem konfrontálódnak más vallások képviselőivel és követőivel, de szemrebbenés nélkül végeznek ki bárkit isteneik nevében ha úgy vélik, az megsértette őket, felajánlva lelküket ezzel a sötét isteneknek. Nincs róla pontos adat, hogy hány sötét isten létezett, feltételezések szerint azonban minden kontinenst egy isten uralt, mint teljhatalmú birtokos. Úgy hiszik, hogy aki meghalt, annak lelke és tudása egy sötét isten kezébe száll, aki dönt hogy bekebelezi az életet, vagy visszaereszti a körforgásba. Hogy az isten miként ítél, a felfalás a végső megnyugvás vagy épp büntetés, arról egyházon belül megoszlanak a vélemények.

Kultusz és gyakorlatok:

Sok követő szívesen zarándokol el a különféle egykori tiszteleti helyekre. Vannak akik letelepednek az ősi romok közt, új civilizációt építve ki, mások aztán visszatérnek saját életükhöz. Ahol megsejtik egy sötét isten felbukkanását, a hívek oda gyakrabban látogatnak el, hátha részesülhetnek abban a kegyben, hogy akárcsak megpillanthatják az istenüket. Gyakori az étel, vér, és életáldozat oltáraikon, de elfogadnak különféle elemi felajánlásokat is, mint a tűz, víz, föld és levegő, ugyanis a négy őselem karddá kovácsolásával Terra ellopta ezeket az ősi istenektől.

Felépítés és hierarchia:

A megalakult közösségeknek mindig vannak vezetőik, akiket maguk választanak meg különféle érdemek alapján, melyek csoportonként eltérőek lehetnek. Ha valaki azt állítja, hogy látott egy sötét istent, netán beszélt is vele, akkor az már önmagában feljogosítja az illetőt a vezetői szerepre. Ha kiderül, hogy a vezető egy imposztor vagy szélhámos, a hívek tárgyalás nélkül feláldozzák.

Aranyszabály:

,,Az Új Isteneknek áldozni annyit ér, mint lepkefingot kergetni a virágos mezőn.”