Szent iratok:

Terra Aforizmái – az élet és a bölcsesség istennőjének tanításait tartalmazza

Terian Istenek Dalai – minden valaha megírt, dicsőítésre szánt vers és dal összegyűjtött és kiadott formája. Több vaskos kötetből áll, amelyek folyamatosan gyarapodnak.

Terrán Istentörténetek – az istenek történeteit és tetteit, kijelentéseit tartalmazza, szintén egy többkötetes gyűjtemény

Hitvallás:

A terrán vallás minden teriani isten létezését hiszi és elismeri. Nem követel meg egy adott tiszteleti formát, hiszen az összes istennek megfelelni lehetetlen, így a jó lelkiismeretre bízza az imákat és a szentélylátogatások, egyéb tiszteleti módok gyakorlását is. Lehetséges az is, hogy a terrán valláshoz tartozó terrán (nem összekevendő a vallás, és a “terrán polgár” megnevezés, attól hogy valaki terrán, nem biztos hogy vallásos is!) nem gyakorolja semmilyen módon hitét.

  Alapvető tanaik közé tartozik egymás életének tisztelete, és a tisztességes harc biztosítása. Méltóságos bánásmódot követel az ellenféllel szemben is, különben Terra, a mindenek fölött álló főistennő száműzheti a lelket Terianról akár átmenetileg, akár véglegesen, kiszolgáltatva azt a Rémuralom hatalmának. Terra egy személyben maga Terian, ugyanakkor a világ teremtője, éltetője, és védelmezője.

Főbenjáró bűnnek számít a lopás. Nem a tolvajlás, vagy az anyagi javak eltulajdonítás, még csak nem is a lélek elrablása, hanem az orvul szerzett szellemi kincsek saját alkotásként történő beállítása. Az idegen tollakkal való ékeskedés mindennél súlyosabb, örök és engesztelhetetlen büntetést von maga után.

Egymás segítése azonban, és Terian világának gazdagítása, az abban való bölcs élet elnyeri jutalmát ahogyan azt a terrán szeretné. 

Kultusz és gyakorlatok:

Minden istennek megvan a maga sajátos ábrázolási formája, jelképe, legtöbbjüknek templomaik, szentélyeik is vannak. A terrán valláshoz nem tartozik saját tiszteleti rendszer.

Felépítés és hierarchia:

  Terian legfőbb, és legnagyobb, legősibb vallása. Ebből származik az összes többi vallás, amely Terian isteneit tiszteli. Mivel nem rendelkezik saját tiszteleti rendszerrel, így önálló egyháza sincs, vallási vezetőik adott istenhez kapcsolódnak.

Aranyszabály:

,,Csak akkorát harapj, amekkorát az állkapcsod bír.”